LTD BIURO KSIĘGOWO-KADROWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Polecając nas firmie, która skorzysta z naszych usług, otrzymasz 30% stałego rabatu na kolejne miesiące od każdej podpisanej umowy.

Świadczymy obsługę księgowo podatkową oraz obsługę kadr i płac dla podmiotów o różnej formie prawnej i profilu działalności.

ksieg_img_2

Zakres świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych:

 1. prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości / MSR i MSFF,
 2. prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 3. prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług-VAT, a także sporządzanie deklaracji VAT
 4. ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 5. ewidencja wyposażenia
 6. sporządzanie planów amortyzacji
 7. sporządzanie zestawień na potrzeby ustalania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych
 8. sporządzanie rocznych zeznań podatkowych
 9. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 10. prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 11. opracowanie i modyfikacja Zakładowego Planu Kont
 12. przygotowanie Polityki Rachunkowości
 13. sporządzanie deklaracji statystycznych
 14. rozliczanie delegacji służbowych
 15. rozliczanie ewidencji przebiegu pojazdów

© 2020 BIURO LTD - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM