LTD BIURO KSIĘGOWO-KADROWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Polecając nas firmie, która skorzysta z naszych usług, otrzymasz 30% stałego rabatu na kolejne miesiące od każdej podpisanej umowy.

Usługi w zakresie outsourcingu płac i kadr skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami.

kadr_img_2


Zwalnianie

a) z umowy o pracę


  1. sporządzenie świadectwa pracy
  2. oddzielnie informacje do komornika o rozwiązaniu umowy
  3. wyrejestrowanie z ZUS – sporządzenie dokumentów ZUS ZWUA i ZCNA
  4. naliczenie ekwiwalentu za urlop
  5. archiwizacja akt osobowych pracownika

b) z umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

  1. wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ZUS – sporządzenie dokumentów ZUS ZWUA i ZCNA
  2. oddzielnie informacje do komornika o rozwiązaniu umowy
  3. informacje dla zleceniobiorcy o rozwiązaniu umowy zlecenia
  4. archiwizacja dokumentów zleceniobiorcy

© 2020 BIURO LTD - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM