LTD BIURO KSIĘGOWO-KADROWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Polecając nas firmie, która skorzysta z naszych usług, otrzymasz 30% stałego rabatu na kolejne miesiące od każdej podpisanej umowy.

Usługi w zakresie outsourcingu płac i kadr skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami.

kadr_img_2

Zatrudnianie :


a) na umowę o pracę

  1. wystawienie skierowań na badania
  2. sporządzenie umów
  3. szkolenie bhp
  4. zgłoszenie do ZUS osób zatrudnianych i członków ich rodzin
  5. założenie teczek akt osobowych

b) na umowę zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

  1. szkolenie bhp
  2. sporządzenie umowy
  3. zgłoszenie do ZUS zleceniobiorców i ew. członków ich rodzin

© 2020 BIURO LTD - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM