LTD BIURO KSIĘGOWO-KADROWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

Polecając nas firmie, która skorzysta z naszych usług, otrzymasz 30% stałego rabatu na kolejne miesiące od każdej podpisanej umowy.

Usługi w zakresie outsourcingu płac i kadr skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami.

kadr_img_2

Bieżąca obsługa zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców (oraz inne umowy cywilnoprawne) w zakresie kadr i płac

 1. aktualizacja akt osobowych zatrudnionych (zmiana dowodu osobistego, zmiana adresu itp.)
 2. ustalanie uprawnień dot. urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych, bezpłatnych
 3. ewidencja i rozliczanie zwolnień lekarskich, ustalanie uprawnień w zakresie zasiłków macierzyńskich, wypadkowych, świadczeń rehabilitacyjnych
 4. wystawianie zaświadczeń dla pracowników i zleceniobiorców (zaświadczeń o zatrudnieniu, wys. zarobków do banków, instytucji pomocy społecznej, ZUS, biur emerytalnych, do komorników, urzędów skarbowych, celnych dot. zajęcia wynagrodzenia przez te instytucje)
 5. naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych w tym: sporządzanie list płac z uwzględnieniem wszystkich składników plus rozliczenia delegacji , naliczenie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz wynagrodzenia urlopowego
 6. sporządzenie miesięcznej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i raportów ZUS RSA, RCA RZA dla wszystkich zatrudnionych oraz wszelkie inne rozliczenia z ZUS
 7. rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzenie miesięcznych deklaracji PIT-4, PIT-8A za zatrudnionych
 8. sporządzanie comiesięcznych deklaracji PFRON, kontrola wskaźnika zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wszelkie inne rozliczenia z PFRON
 9. kontrola terminów szkolenia bhp zatrudnionych na podst. umowy o pracę – szkolenia okresowe pracowników
 10. do końca lutego każdego roku sporządzenie dla zatrudnionych i zwolnionych w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego deklaracji PIT-11 dot. rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
 11. do końca stycznia każdego roku sporządzenie informacji do ZUS – ZUS IWA, sporządzenie rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych firmy – PIT4R i PIT-8AR

© 2020 BIURO LTD - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM